Vi bruger cookies på denne måde:
Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og måden vores hjemmesider skal virke.
En cookie er en lille tekstbesked (datafil), som gemmes på din computer, når du besøger et websted.
En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på et websted,
for så at blive slettet igen, når du forlader webstedet.

Hjælp til at afvise brugen af cookies
Du kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer.

Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner.
Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre siderne.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer
Vejledning i at slettes cookies i Mozilla Firefox browser
Vejledning i at slettes cookies på Google Chrome browser
Vejledning i at slette cookies på Opera browser
Vejledning i at slette flash cookies (gælder alle browsere)

Links
aarhusbowlinghal.dk kan have links til eksterne hjemmesider. vi tager ikke ansvar for disse eksterne
hjemmesiders privatlivs- og fortrolighedspolitik eller for disse siders anvendelse af cookies mm.

Du bør derfor være opmærksom på dette, når du forlader vores hjemmeside

Behandling af personoplysninger

Når du foretager bestilling og køb af arrangementer via vores hjemmeside, afgiver du nogle personoplysninger, som behandles af os.

Vi skal derfor herved oplyse dig om følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Aarhus Bowlinghal – Eckersbergsgade 13 – 8000 Aarhus C.
Tlf. 86125200 – mail: aarhusbowlinghal@mail.dk

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at opfylde aftaleforholdet med dig, herunder gennemføre dit køb og tilsendelse af ordrebekræftelse.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder m.v.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

6. Sletning af oplysninger
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

7. Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.
Såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker oplysninger slettet eller berigtiget, skal du rette henvendelse til
Aarhus Bowlinghal tlf. 86125200 el. mail: aarhusbowlinghal@mail.dk

8. Klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.